emoji adopts REDUCED PRICE 45 USD ERMINE Panthec

Important Notice: The International Drugs.com database is in BETA release. This means it is still under development and may contain inaccuracies. It is a substitute for the expertise and judgment of your physician, pharmacist or other healthcare professional. It should not be construed to be appropriate or appropriate for you. Consult with your healthcare professional.

Always consult your healthcare provider to ensure the information provided.

Helicobacter pylori (H. pylori) isimli bir bakterinin neden oldu u duodenal (oniki parmak ba rsa) gastrik (mide) lserlerde bu bakterinin yok edilmesi ve b ylece bu lserlerin tekrar nac azaltmak yla, uygun iki antibiyotikle birlikte, Peptik lser tedavisinde (duodenal lser ve gastrik lser),

PANTHEC in etkin maddesi olan pantoprazol, proton pompas inhibit olarak isimlendirilen bir ila grubuna dahildir. Etkisini midenizde retilen asit miktar n azaltarak g sterir. Midenin ve ba rsrslar nasitle ili ki rahats zl klar n n tedavisinde kullan l r.PANTHEC, a k sar veya sar renkli, oblong, enterik kapl tabletlerdir. 14 ve 28 enterik tablet i eren, tamper evident emniyet emberli ve silika jel i eren kapak ile HDPE beyaz plastik i, karton kutu i india piyasaya sunulmaktad r.

Pantoprazol, emilimi midedeki asit düzeyine (pH'ya) bağlı olan, ketokonozol, itrakonazol ve posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçların yiba ba.

ki tablet from yemekten 1 saat nce al n r. Midenizin as retimine ba l olarak doktorunuz daha sonra ilac n z n dozunu ayarlayacakt r. E er g nde 2 tabletten daha fazla tablet re ed edi, tabletler iki kez olacak ekilde al n r.

Amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol (veya tionidazol) antibiyotiklerinden ikisi ile birlikte kombine olarak nerilen doz g nde iki defa birer tablet PANTHEC shot.

nerilen doz g nde bir tane PANTHEC 40 mg d r. Doktorunuz g nde 2 tablets PANTHEC 40 mg kullanman z nerebilir. Belirtilerin kaybolmas genellikle 4-8 hafta irisinde ger ekle ir. PANTHEC ile tedavinizin do kadar s rece i konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Refl zafajit (yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna ka mas) ve ili kili belirtilerin (rne in, g ste yanma ve r, mide asidinin yemek borusuna geri ka mas, yutma s ras nda a r) tedavisinde:

Uygun iki antibiyotikle kombine olarak H. Pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunun neden oldu u duodenal lser ve mide lserinin tedavisinde:

nerilen doz g nde bir tane PANTHEC 40 mg d r. Doktorunuz g nde 2 tablets PANTHEC 40 mg kullanman z nerebilir. Belirtilerin kaybolmas genellikle 4-8 hafta irisinde ger ekle ir. PANTHEC ile tedavinizin do kadar s rece i konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Placing ads without confirmation Access to OLX users at any time.

Panthec 40 mg Enterik Tablet; Eroziv yemek borusu iltihaplanmas Д ± (mide asidinin yemek borusuna zarar vermesi), gÃјnlГјk kД ± satreli tedavi, - Zollinger-Ellison sendromu gibi aЕџД ± mide asidini içeren diДџer durumlarà ± tedavisinde etkilidir.

Panthec40 mg Еџ fiyat ± 24.89 TL dir. Sanovel Д ° laç firmas Д ± tarafД ± ndan satД ± Еaa sunulan 8699536040028 barkod numaral Д ± bu ilaç Orijinal / Jenerik sD ± nD ± flandД ± rmasД ± nda Jenerik ilaç sD ± nД ± fD ± ndad ± r.

Sindirim Sistemi ve Metabolizma - Mide Д ° laГ§larД ± - Peptik Гњlser ve Gastro-Г - zofageal Refl ј ° laГ§larД ± - Proton PompasД ± Д ° nhibitГ¶rleri - Pantoprazol.

Sindirim Sistemi ve Metabolizma - Mide Д ° laГ§larД ± - Peptik Гњlser ve Gastro-Г - zofageal Refl ј ° laГ§larД ± - Proton PompasД ± Д ° nhibitГ¶rleri - Pantoprazol.